در حال بارگزاری...

09:00 - 19:00

محصولات

دوربین ثبت وقایع Blue 906

    دوربین ثبت وقایع اچ دو نمایشگر دار با پایه و یک عدد دوربین دنده عقب مادون قرمز دید در شب با قابلیت نصب رم تا ۳۲ گیگ

دوربین ثبت وقایع Black 908

    دوربین ثبت وقایع اچ دو نمایشگر دار با پایه و یک عدد دوربین دنده عقب مادون قرمز دید در شب  قابلیت نصب رم تا ۳۲ گیگ

دوربین ثبت وقایع A 12 Plastic

    دوربین ثبت وقایع اچ دو نمایشگر دار با پایه و یک عدد دوربین دنده عقب مادون قرمز دید در شب قابلیت نصب رم تا ۳۲ گیگ

دوربین ثبت وقایع مدل A 12 Metall

    دوربین ثبت وقایع اچ دو نمایشگر دار با پایه و یک عدد دوربین دنده عقب مادون قرمز دید در شب  قابلیت نصب رم تا ۳۲ گیگ